Filozofia Firmy

Piękno skutecznego językowego rzemiosła artystycznego

Nomen est omen. Składne tłumaczenia są dla mnie źródłem radości i poczuciem sensu. Jestem pośrednikiem dobrej komunikacji. Lubię przyczyniać się do skutecznego, dającego satysfakcję kontaktu między ludźmi. Jestem przekonany, że dobre tłumaczenia nie tylko muszą wiernie oddawać charakter i sens tekstu źródłowego, ale też autentycznie i przekonująco przemawiać do swoich odbiorców w innym kontekście kulturowym. Więcej o mnie